6. 12. 2016

Praha vítězem Junior Fed Cup 2016

Děvčata pod vedením kapitánky Veroniky Kolářové získala v Rakovníku Junior Fed Cup.

V posledním dramatickém zápase s Jižní Moravou zvítězila až v tie breaku  závěrečné čtyřhry.

fedcup17

Výsledky:

1. Pávková Katrin – Havlová Natálie 62 62

2. Havlíčková Lucie – Tomajková Kristýna 16 16

3.  Pávková, Bartůňková – Tomajková, Bejlek 46 61 10:4

Gratulujeme!

Chlapci v Junior Davis Cupu v Pelhřimově skončili až na 4. místě.

 

4. 12. 2016

Junior Fed Cup 2017

V Tenis Centru Cafex v Rakovníku se ve dnech 3. – 5. 12. 2016 konal Junior Fed Cup.

Prahu pod vedením nehrající kapitánky Veroniky Kolářové reprezentovala trojice  ve složení: 

  1. Katrin Pávková  – I. ČLTK Praha

  2. Lucie Havlíčková – TK Sparta Praha

  3. Nikola Bartůňková – I. ČLTK Praha

Děvčata budou bojovat o prvenství, když v semifinále porazila Severní Moravu již po dvouhrách (Havlíčková vs. Mičolová 63, 62. Pávková vs. Viktorínová 75, 60

a1 a2 a3 a4 a5 a6 aaaaaaaaaaa3 b1 b2 b3 c c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8

 

3. 12. 2016

Junior Davis CUp

Prahu na Junior Davis Cupu v Pelhřimově ve dnech 3. – 5. 12. 2016 reprezentovali Vítek Kalina , Nikolas Fedasko ((TK Sparta Praha) a Marek Pazdera (I. ČLTK Praha) pod vedením nehrajícího kapitána Jiřího Kulicha

Chlapci budou bojovat, po prohře se Severní Moravou, jen o 3. místo.

ivn_5506 ivn_5527 ivn_5532 ivn_5543 ivn_5499 ivn_5490 ivn_5492 ivn_5479

2. 12. 2016

UPOZORNĚNÍ

kalendar

Upozorňujeme všechny kluby, které dosud neuhradily poplatek za zařazení turnaje do termínové listiny ČTS, že termín byl do 30. 11. 2016.

V tuto chvíli svou povinnost nesplnilo 14 klubů z 33

HEV31f3d5_penize

29. 11. 2016

Výzva klubům Českého tenisového svazu – členská základna

cts

Výzva klubům Českého tenisového svazu – členská základna
Český tenisový svaz vyzývá všechny tenisové kluby, aby do Informačního systému ČTS zadaly členy svých klubů a aktualizovaly seznamy členů a to nejpozději do 15.12.2016.

Jak postupovat?
Kontaktní osoba klubu se přihlásí do Informačního systému ČTS a v rubrice „členská základna“ zadá do jednoduchého formuláře všechny členy klubu (rekreační hráče, funkcionáře, trenéry, rozhodčí, …) = tedy všechny členy klubu kromě registrovaných hráčů s platným registračním průkazem (tyto hráče již eviduje ČTS). Pokud potřebujete přihlašovací údaje do IS, kontaktujte nás na 222 333 418 nebo e-mailem na is@cztenis.cz.

23. 11. 2016

Nabídka Aqua Palace v Čestlicích

sleva-30-aquapalace-praha-sport

22. 11. 2016

Kvóty pro Mistrovství republiky v hale 2017

kvoty-zima-2017

 

V přiloženém souboru jsou kvóty pro postupy na MR v hale jednotlivých věkových kategorii

21. 11. 2016

Halový přebor Prahy žen

Ve dnech 19. – 21. 11. 2016 se v hale na TJ SPOJE odehrál Halový přebor Prahy žen. Díky tomu, že se po zaprezentování omluvila nositelka volné karty Johana Marková, mohla nastoupit do soutěže i mladičká Linda Fruhwirtová, které se podařilo postoupit do 2. kola.

ivn_4708           ivn_4716

Soutěž měla velmi dobrou úroveň, do finále dvouhry se nakonec probojovaly kamarádky ze Štvanice – Aneta Laboutková, která byla nasazena nejvýše, a Radka Bužková, která jako číslo 6 si “šla zkusit, jak jí to půjde po nemoci a dá si alespoň slušný sparing”.

Laboutková postupně porazila Mamicovou, v krásné třísetové bitvě svou kamarádku Hájkovou, aby jí v semifinále pro zranění nohy, vzdala bez boje Benešová. Bužková si lehce poradila se Sirotkovou, větší odpor jí kladla Zeminová, velkou bitvu svedla v semifinále s Karolínou Novotnou, kterou porazila ve třísetové bitvě.

aneta-s-cenou

Ve finále se pak Radka lépe přenesla přes nervozitu (ta se projevovala zejména v prohraných podáních obou hráček) a Anetu porazila 63, 75. Proto si odnesla, mimo pěkných věcných cen z AMERSPORTS i pět tisíc korun na prize money.

radkas-enou

Obě se pak postavily na jednu stranu sítě proti Kláře Hájkové a Lucii Procházkové do finále čtyřhry, které ve veliké bitvě ovládly. O tom, jaká to byla bitva, svědčí i to, že finále čtyřhry, přes to, že se hrálo systémem NoAd, trvalo déle než finále dvouhry, které bylo za 90 minut hotové. Nakonec výsledek 75, 76(4) svědčí o vyrovnanosti.

debl-s-cenami

Halový přebor se vyvedl, děvčata předváděla velmi dobré výkony, bohužel některé musely v průběhu turnaje pro různá zranění odstoupit.

prebor-prahy-debl-z

prebor-prahy-singl-z

19. 11. 2016

Dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017

msmt

Obsahové zaměření programu

• Určeno pro sportovní kluby (jeden oddíl) a tělovýchovné jednoty (více oddílů) – v pokynech MŠMT jsou uvedeny definice

• Náplní je zabezpečení sportovní, pohybové, tělovýchovné činnosti dětí a mládeže

• Dotace se poskytuje až do 100 % hodnoty projektu

Oprávněný žadatel

• Spolek ve formě sportovního klubu nebo tělovýchovné jednoty

• Podmínka minimálně 2 let činnosti k datu podání žádosti (při rozdělení spolku se započítává činnost v předchozím spolku)

• Podmínka mít k 30. 9. 2016 alespoň 12 členů mladších 18 let (věk dovršen v roce podání, tedy v roce 2016)

• Předmětná mládež musí vyvíjet sportovní činnost alespoň 1 hod. týdně

• Předmětná mládež musí platit příspěvky min. 100 Kč ročně

Použití dotace – co lze

• Dotace je určena na realizaci pravidelné všeobecné sportovní, organizační a obsahové činnosti spolku.

Lze ji použít zejména na:

– sportovní vybavení  (max. do výše 50 % dotace)

– personální zabezpečení práce trenérů, cvičitelů, organizačních pracovníků   (min. 50% dotace, pokud  je celková dotace vyšší než 100.000 Kč)

– zabezpečení sportovní činnosti

– zdravotní a metodické zabezpečení, nájem sportovních zařízení, cestovné, startovné, ubytování, stravování (max. 50% dotace)

Vždy ale ve vztahu ke sportovní činnosti dětí a mládeže (v souladu s projektem)!

Použití dotace – co nelze

• Pořízení hmotného a nehmotného majetku, úroky, penále, leasing, pohoštění, dary, příspěvky jiným organizacím

• Náklady nad limit (náklady sice uznatelné, avšak omezené limitem):

– Personální náklady nad limit (max. 45.000 měsíčně / osoba  + odvody za organizaci) i OSVČ – pozor na 1 osoba nemůže být financována z různým programů MŠMT

– Vybavení elektronikou nad limit (omezení viz příloha MŠMT)

Vše ve vztahu k dospělým a nečlenům (tzn. mimo projekt)!

Podání žádosti

– Elektronická registrace subjektu v IS-SPORT (MŠMT) včetně úplného a správného vyplnění údajů o spolku

– Vyplnění elektronické žádosti – rozpočtovaná částka projektu, žádaná částka dotace, stav členské základny, vybrané příspěvky (obojí v členění na mládež a dospělé), členská základna mládeže v členění dle sportů

– Doplnění příloh (elektronická podoba): aktuální stanovy, potvrzení o vedení bankovního účtu (ne starší než 3 měsíce), výpis z veřejného rejstříku (ne starší než 3 měsíce), výroční zpráva (postačí úplná účetní závěrka s přílohami)

• Podání žádosti (listinná podoba)  

• Termín podání: 30.11.2016

Prosím, věnujte pozornost i následující zprávě:

Vážení sportovní přátelé,
dovolujeme si Vás upozornit, že na našich stránkách www.ptupraha.cz
<http://www.ptupraha.cz>  jsme uveřejnili prezentace, které jsme přednášeli
na seminářích na téma "Státní podpora tělovýchovných jednot a sportovních
klubů v roce 2017". 
V obou prezentacích se věnujeme programu VIII, který je určen k přímé
podpoře TJ/SK. Jedna prezentace se věnuje obecným podmínkám programu - kdo a
na co může žádat atd., druhá se věnuje registraci a vyplňování údajů v novém
elektronickém systému IS-SPORT. V případě Vašeho zájmu, můžete prezentace
rozšířit mezi Vaše členské subjekty.
Zároveň si Vás dovolujeme upozornit na článek věnující se přípravě výroční
zprávy, která je nezbytnou součástí žádosti o státní dotaci.
http://www.ptupraha.cz/2016/11/prezentace-ze-seminaru-na-tema-statni-podpora
-tjsk-v-roce-2017/
http://www.ptupraha.cz/2016/11/vyrocni-zprava-jako-nezbytna-soucast-zadosti-
o-statni-dotaci/
V případě dotazů jsme Vám k dispozici.
Pražská tělovýchovná unie, z.s., Hanusova 347/16,Praha 4 - Michle, 140 00 Praha
Tel. 261 215 365, 261 212 238

16. 11. 2016

Sekretariát v týdnu od 22. 11. do 25. 11. 2016

slider-main

Vzhledem k turnaji Ferrmont Prague Cup Indoor 2016  nebude od úterý 22. 11. 2016  12  hodin do konce týdne služba na sekretariátu PTS.

Případné problémy řešte přes telefon pana Vyvadila

Next Page »